فارسیEnglish

پذیرفته شدگان کنکور 1395

دانش آموزان برتر درسی

کسب رتبه اول شورای دانش آموزان استان لرستان و راهیابی به مرحله استانی

کسب رتبه اول شورای دانش آموزان استان لرستان توسط دانش آموزان دبیرستان

استعدادهای درخشان شهید بهشتی و راهیابی  به مرحله کشوری در شهرستان رامسر

افتخارات دبیرستان تیزهوشان