فارسیEnglish

رتبه های برتر مسابقات قرآنی

برترین های مسابقات فرهنگی هنری در سطح ناحیه یک خرم آباد

دانش آموزان برگزیده مسابقات فرهنگی و هنری مرحله استانی

دانش آموزان برگزیده مسابقات فرهنگی و هنری مرحله استانی  سال تحصیلی 94-  93

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی خرم آباد

برگزیدگان کنگره قرآنی سمپاد مرحله استانی

برگزیدگان کنگره قرآنی سمپاد مرحله استانی سال تحصیلی 94 - 93

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی خرم آباد