ویروس کرونا 98اسلاید 1 - جدید
فارسیEnglish

قبولی در رشته دلخواهتان

آیا میدانید برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است؟


برای مشاهده ی  کارنامه  و رتبه و ترازهای مورد نیاز برای رشته های مختلف  کلیک کنید 

Reader comments
No comments available
New comment
Name*
Email
Comment(s)*

Captcha image*