ویروس کرونا 98اسلاید 1 - جدید
فارسیEnglish

قابل توجه دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی

دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی جهت دریافت کتب درسی ، برنامه کلاسی و همچنین توجیه مواردی از قبیل حضور منظم در کلاس ، استفاده از لباس فرم و ... روز چهارشنبه مورخ 94/6/25 از ساعت 8 صبح  تا 12 ظهر به دبیرستان مراجعه نمایند

Reader comments
No comments available
New comment
Name*
Email
Comment(s)*

Captcha image*